Dokumenty

To najszersza kategoria prezentowanych w serwisie Gmina Mieroszów Dawniej i Dziś informacji. Znajdą tu Państwo nie tylko dokumenty piśmiennicze: rękopisy, broszury, książki, druki, ale również dokumenty niepiśmiennicze: grafiki, obrazy, mapy, plany oraz wszelkiego innego rodzaju dziedzictwo.

1883 August Werner - Kronika Mieroszowa i okolicy

W 1998 r. Stefan Wyrembek przekazał bezinteresownie Bibliotece Publicznej w Mieroszowie jedyny zachowany na terenie naszej gminy egzemplarz Kroniki Mieroszowa i okolicy (Chronik von Friedland und Umgegend)) autorstwa Augusta Wernera z 1883 r. Stefan Wyrembek jako pierwszy podjął się nie tylko…

1937 Mapa panoramiczna Gór Wałbrzyskich i Sowich

Wydana w 1937 r. panoramiczna mapa Gór Wałbrzyskich i Sowich, swym obszarem wykracza daleko poza tytułowe pasma górskie sięgając daleko dalej, aż do Masywu Ślęży, Gór Stołowych i Karkonoszy. Oczywiście, nie zabrakło na niej ówczesnego Mieroszowa (Friedland) i pozostałych miejscowości gminy Mieroszów. 

1833 Widok ogólny Mieroszowa

Kolorowa grafika autorstwa Friedricha Augusta Tittel przedstawiająca widok ogólny Mieroszowa na początku XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługują typowe dla dolnego śląska drewniane zabudowania dzisiejszej ulicy Dąbrowszczaków oraz drewniany wówczas budynek kościoła ewangelickiego w Mieroszowie. Budynek dzisiejszego ratusza majestatycznie wyróżnia się…