Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych

W piątek, 22 marca br., już po raz kolejny odbyło się wręczenie stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów gminy Mieroszów. W tym roku, po raz pierwszy uroczystość odbyła się w Sali im. Włodka Szomańskiego. Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych, poprzedziła część artystyczna przygotowana przez uczniów i pedagogów PSP w Mieroszowie.

Droga stypendystko!

Twój trud, ciężką pracę oraz chęć, siłę woli i talent, nagradzamy dziś wręczając Ci stypendium. Swoimi osiągnięciami dowodzisz własnej wartości i przynosisz dumę wychowawcom, pedagogom, a przede wszystkim swoim rodzicom.
Składamy gratulacje i życzenia dalszych tak dużych sukcesów, byś nigdy nie traciła zapału i motywacji oraz by wszystkie marzenia stawały się realne.

Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

Stypendia naukowe wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom wręczył Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Mync.

- W imieniu własnym i władz samorządowych Gminy Mieroszów z ogromną przyjemnością i satysfakcją pragnę złożyć Państwu gratulacje w związku z przyznaniem Państwa córce stypendium naukowego. Jest to wspaniałe uhonorowanie trudu, pracy, miłości i cierpliwości włożonych w wychowanie córki i wspieranie Jej chęci zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozwijania zdolności. Wraz z gratulacjami łączę najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. – czytamy w Liście Gratulacyjnym jaki wręczony został rodzicom przez Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego.


 

Stypendia naukowe otrzymały:

Nikola Busz  - uczennica klasy III b oddziału gimnazjalnego Publicznej Szkoły Podstawowej  w Mieroszowie, uzyskała na koniec I semestru roku szkolnego 2018/2019 średnią z ocen 5,43 oraz wzorowe zachowanie. Tytuł stypendysty otrzymuje już od klasy piątej szkoły podstawowej.
Nikola jest uczennicą osiągającą wybitne i bardzo dobre wyniki  w nauce. Odznacza się wysoką kulturą osobistą i wzorowym zachowaniem w szkole i poza nią. Uczestniczy w wielu konkursach przedmiotowych, recytatorskich i  artystycznych,  angażuje się  w akademie i uroczystości szkolne oraz pozaszkolne. Prężnie działa   w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu i zajęciach śpiewu w Mieroszowskim Centrum Kultury.  Osiąga znaczące sukcesy, na początku kwietnia Nikola jedzie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli odebrać nagrodę w konkursie piosenki anglojęzycznej. Jest uczennicą godną naśladowania i wzorem dla innych.

Anna Gajewska  - uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie uzyskała na koniec I semestru roku szkolnego 2018/2019 średnią z ocen 5,70 oraz wzorowe zachowanie uzyskując w ten sposób najwyższą średnią wśród uczniów klas IV – VIII.  Tytuł stypendysty otrzymuje po raz piąty.
Ania jest uczennicą bardzo ambitną, sumienną i pracowitą. Chętnie bierze udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, osiągając w nich sukcesy, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoje zainteresowania, uzdolnienia i pasje uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Anię cechuje nienaganna kultura osobista, jest uczennicą godną naśladowania i wzorem dla innych.

Oliwia Głodek  - uczennica klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie uzyskała na koniec I semestru  roku szkolnego 2018/2019 średnią z ocen 5,35 oraz wzorowe zachowanie.  Oliwia systematycznie i rzetelnie od lat pracuje na   wysokie wyniki w nauce, a tytuł stypendysty otrzymuje po raz szósty.
Z wyjątkowym zaangażowaniem wywiązuje się z powierzonych jej zadań na rzecz klasy i szkoły, występuje w szkolnych przedstawieniach, z powodzeniem uczestniczy w różnych konkursach przedmiotowych i artystycznych. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Oliwia odznacza się bardzo wysoką kulturą osobistą, jej postawa jest wzorem dla innych.

Nikola Kamińska  - uczennica klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie na koniec I semestru roku szk.2018/2019 uzyskała średnią z ocen 5,35 i wzorowe zachowanie. Tytuł stypendysty otrzymuje po raz drugi.
Nikola bardzo aktywnie bierze udział w życiu szkoły, z zaangażowaniem pracuje w samorządzie szkolnym, prężnie działa w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu, z powodzeniem uczestniczy w konkursach przedmiotowych. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych, z wielkim zaangażowaniem występuje w wielu szkolnych przedstawieniach. Jest uczennicą kulturalną, zdyscyplinowaną, pracowitą i koleżeńską. Jej  postawa jest godna do naśladowania.

Marianna Kłysz - uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej, również spełniła warunki, aby otrzymać stypendium naukowe: średnia ocen 5,41 oraz wzorową ocenę z zachowania.
Ta niezwykle sympatyczna dziewczyna promuje  szkołę i gminę podczas konkursów i uroczystości. Piastuje stanowisko przewodniczącej klasy, z którego również wzorowo się wywiązuje.

Zofia Musiał  - uczennica klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie uzyskała na koniec I semestru  roku szkolnego 2018/2019 średnią z ocen 5,35 oraz wzorowe zachowanie. Tytuł stypendysty otrzymuje po raz piąty.
Zofia wykazuje inicjatywę w działaniach na rzecz klasy i szkoły,  wzorowo wykonuje swoje obowiązki, występuje w szkolnych przedstawieniach, prężnie działa w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
Z  powodzeniem bierze udział w różnych konkursach przedmiotowych. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Wyróżnia się pracowitością, samodzielnością i odpowiedzialnością, jest wzorem dla innych.

Weronika Przewłocka  - uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie uzyskała na koniec I semestru roku szkolnego 2018/2019 średnią z ocen 5,40 oraz wzorowe zachowanie. Tytuł stypendysty otrzymuje po raz piąty.
Z powodzeniem startuje w konkursach przedmiotowych, osiągając w nich sukcesy. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Weronika pełni funkcję przewodniczącej klasy i chętnie podejmuje prace na jej rzecz. Uczennica wykazuje się również dużą aktywnością pozalekcyjną  rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia. Jest odpowiedzialna, ambitna i sumienna, cechuje się dużą kulturą osobistą, a jej postawa jest godna naśladowania.

Alicja Szwarczyńska - uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Alicja uzyskała za  pierwszy semestr 2018/2019 średnią ocen 5,50 oraz wzorową ocenę z zachowania w związku z tym spełniła kryterium, które umożliwiło jej ubieganie się o stypendium.
Ala pełni rolę przewodniczącej samorządu klasowego, z której wywiązuje się wzorowo. Pięknie śpiewa i recytuje. Bierze udział w wielu konkursach o randze gminy, powiatu, województwa czy o randze ogólnopolskiej: (Zdolny Ślązaczek, Kangur czy Sudoku).

Julia Walus - jest wzorową, wszechstronnie uzdolnioną uczennicą klasy 5b Publicznej Szkoły Podstawowej  w Mieroszowie, która na zakończenie I semestru w  roku szkolnym 2018/19 uzyskała średnią ocen z przedmiotów 5,50. Tytuł stypendysty otrzymuje po raz drugi.
Julia angażuje się w różne formy pracy społecznej na rzecz klasy i szkoły. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Uczestniczy w projektach, programach i konkursach  przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych. Odznacza się bardzo wysoką kulturą osobistą, jej zachowanie jest wzorem dla innych.

Lena Wujda - uczennica klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej, która uzyskała średnią ocen 5,45 oraz wzorową ocenę z zachowania, spełniła zatem kryterium umożliwiające staranie się o stypendium naukowe.
Lenka pełni funkcję zastępcy przewodniczącej klasy. Lena bierze udział w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę, gminę czy powiat. Bardzo dobrze jeździ na nartach, pasję swoją rozwija w UKS TomSki.

Uroczystość była również świetną okazją do wyrażenia słów uznania dla Marysi Bochenek - laureatki Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego „Poprawnie piszę, pięknie mówię” oraz laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT 2019: Wiktora Szwarczyńskiego, Marysi Bochenek, Szymona Ostaszewskiego, Bartosza Krzesińskiego, Weroniki Przewłockiej, Adama Chowanek oraz Kacpra Woszczek. Uroczystość zakończył recital Nikoli Busz.

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom i pedagogom. Jesteśmy dumni, że jesteście mieszkańcami gminy Mieroszów! Zapraszamy Państwa również do obejrzenia naszej fotogalerii z tego wydarzenia.

Marcin Flieger
W artykule wykorzystano informacje udostępnione przez
Dyrektorów PSP w Mieroszowie oraz PSP w Kowalowej

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment