Majowa Sesja Rady Miejskiej Mieroszowa

W dniu dzisiejszym (30.05) o godz. 13:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, rozpocznie się zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Mieroszowa Violettę Kopkę, VIII Sesja Rady Miejskiej Mieroszowa. Na sesji m.in. zostanie uroczyście wręczony tytuł Mecenasa Roku Ziemi Mieroszowskiej panu Jakubowi Madej, Prezesowi Zarządu Kopalni Surowców Skalnych Bartnica Sp. z o.o.

Szczegółowy, proponowany porządek obrad dzisiejszej VIII Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa wygląda następująco.

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Uroczyste wręczenie Panu Jakubowi Madej tytułu Mecenasa Roku Ziemi Mieroszowskiej.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 29 kwietnia 2019 r.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania Radnych.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku”.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Adama Mickiewicza.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2019 r.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
13. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji programu dotacji na wymianę kotłów w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mierosz.w za 2018 r.
14. Wolne wnioski, informacje, apele, w tym mieszkańcy.
15. Zakończenie obrad.

Sesja będzie transmitowana na stronie BIP Gminy Mieroszów: https://bip.mieroszow.pl/rada-miejska-mieroszowa/160-transmisje-obrad-z-sesji-rady.

Marcin Flieger

Komentarze obsługiwane przez CComment