Konkursy na stanowiska Dyrektorów szkół rozstrzygnięte!

W ubiegłym miesiącu (26.05) odbyły się konkursy na stanowiska Dyrektorów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Mieroszów: PSP w Mieroszowie, PSP w Kowalowej oraz ZSP w Sokołowsku.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kowalowej

W składzie 11 osobowej Komisji Konkursowej znaleźli się:
1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: Zastępca Burmistrza Mieroszowa Mariusz Pawlak - przewodniczący Komisji, Magdalena Ostaszewska oraz Beata Foryś.
2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Anna Szewczyk, Renata Hodyl oraz Piotr Krzywda.
3. Przedstawiciele rady pedagogicznej: Agata Gierczak oraz Małgorzata Krzak.
4. Przedstawiciele rady rodziców: Joanna Rejkowicz oraz Joanna Kowalska.
5. Przedstawiciel związków zawodowych: Janina Magdalena Szczurowska.

Kandydatką na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej wyłonioną jednomyślnie w drodze konkursu jest Danuta Wypych – dotychczasowy Dyrektor placówki (Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Mieroszowa).
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sokołowsku

W składzie 12 osobowej Komisji Konkursowej znaleźli się:
1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: Zastępca Burmistrza Mieroszowa Mariusz Pawlak - przewodniczący Komisji, Magdalena Ostaszewska oraz Beata Foryś.
2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Anna Szewczyk, Renata Hodyl oraz Piotr Krzywda.
3. Przedstawiciele rady pedagogicznej: Katarzyna Hawrot oraz Justyna Boczoń.
4. Przedstawiciele rady rodziców: Dominika Zimnowodzka oraz Magdalena Bińkowska.
5. Przedstawiciele związków zawodowych: Krystyna Kubiak oraz Teresa Dorota Stankiewicz.

Kandydatką na dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku wyłonioną w drodze konkursu jest Grażyna Lektarska – dotychczasowy Dyrektor placówki (Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Mieroszowa).
 

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mieroszowie

W składzie 11 osobowej Komisji Konkursowej znaleźli się:
1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: Zastępca Burmistrza Mieroszowa Mariusz Pawlak - przewodniczący Komisji, Magdalena Ostaszewska oraz Beata Foryś.
2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Anna Szewczyk, Renata Hodyl oraz Piotr Krzywda.
3. Przedstawiciele rady pedagogicznej: Małgorzata Kunikowska oraz Paweł Grzeszczak.
4. Przedstawiciele rady rodziców: Katarzyna Wieczorek oraz Natalia Skiert.
5. Przedstawiciele związków zawodowych: Teresa Dorota Stankiewicz.

Kandydatką na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie wyłonioną w drodze konkursu jest Longina Elżbieta Słowińska – pełniąca w roku szkolnym 2018/2019 obowiązki Wicedyrektora placówki, a w okresie wcześniejszym Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie (Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Mieroszowa).

* * *

Konkursy zostały ogłoszone 18 kwietnia br. Zarządzeniem nr 75/2019 Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego, natomiast Komisje Konkursowe zostały powołane odpowiednio Zarządzeniami Burmistrza nr 98/2019, 99/2019 i 100/2019 z dnia 16.05.2019 r. Komisje Konkursowe wybierają kandydatów w glosowaniu tajnym.

Powołanie i powierzenie obowiązków Dyrektorom nastąpi najprawdopodobniej już wkrótce, a swoją funkcję będą pełnić w trakcie 5 letniej kadencji rozpoczynającej się od 1 września 2019 r.

Zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy!

Marcin Flieger

 

Komentarze obsługiwane przez CComment