Już wkrótce Mieroszów wzbogaci się o dwie nowe ulice!

Nowe ulice w Mieroszowie? To nie spóźniony prima aprilisowy żart, a jak się okazuje konieczność! Dlatego już w przyszłym tygodniu (24.04) radni Rady Miejskiej Mieroszowa zajmą się na Komisji Ogólnej projektem dwóch uchwał w sprawie nadania nazw dwóm nowym ulicom w Mieroszowie! 

Celem nadania nazw nowym ulicom, jest jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwał „ustalenie i przypisanie punktów adresowych istniejącym działkom budowlanym”. I tak oto: proponuje się w pierwszej uchwale nadać działce gminnej nr 425 w obrębie Mieroszów 2, stanowiącej drogę, nazwę Krzysztofa Kieślowskiego. A z kolei w projekcie drugiej uchwały, nadać działce gminnej numer 426/30 obręb Mieroszów 2 stanowiącej drogę, nazwę Włodzimierza Szomańskiego. Mamy nadzieję, że nikomu z mieszkańców Mieroszowa nie musimy przedstawiać sylwetek obu tych Panów, a ich wybór chyba dla nas wszystkich jest oczywisty.

Mapa poglądowa dwóch nowych ulic w Mieroszowie (opr. na podstawie SIP)

Dla lepszego zobrazowania Państwu umiejscowienia nowych ulic przedstawiamy Państwu powyżej mapę poglądową z zaznaczonymi nazwami dla dwóch nowych ulic w Mieroszowie, które umiejscowione będą w pobliżu dotychczasowych ulic: Łąkowej oraz Słonecznej.

Widok na dzisiejsze zabudowania ul. Łąkowej oraz Słonecznej z ul. Mickiewicza w Mieroszowie

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, uchwalonym Uchwałą Nr XVI/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 r. działka nr 425 oraz 426/30 są wyznaczoną drogą stanowiącą dojazd do wydzielonych działek budowlanych położonych w jednostce terenowej planu oznaczonej symbolem MU i MN, które zgodnie z przywołanym planem miejscowym przeznaczone są pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

Marcin Flieger

 

Komentarze obsługiwane przez CComment