Dziś Komisja Ogólna Rady Miejskiej Mieroszowa
Fot. Archiwum GMDiD

Dziś Komisja Ogólna Rady Miejskiej Mieroszowa

Dziś, 21 marca br., o godz. 12:00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Ogólnej Rady Miejskiej Mieroszowa.

W porządku obrad komisji, przedstawionym przez Przewodniczącą Komisji Ogólnej Martę Studnicką znalazły się następujące zagadnienia:
- zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków,
- wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
- informacja na temat zbytego mienia za 2018 rok w formie przetargowej oraz informacja na temat uzyskanych dochodów z tego tytułu,
- informacja na temat ściągalności opłat za wodę, ścieki i czynsz za rok 2018,
- przedstawienie planu inwestycji na rok 2019,
- wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.”,
- wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2019 rok.

GMDiD

 

Komentarze obsługiwane przez CComment